website Talladium International Implantology

Disseny, maquetació i desenvolupament del website de Talladium International Implantology. Gestió dels continguts desenvolupada amb WordPress. Maquetació responsive

Diseño, maquetación y desarrollo del website para Talladium International Implantology. Gestior de contenidos desarrollado en WordPress. Maquetación responsiva.

Talladium International Implantology. Website design, layout and development. Content manager developed with WordPress. Responsive layout