Proboca – aplicacions imatge corporativa

Naming i desenvolupament de la imatge corporativa de les clíniques dentals Proboca. Disseny de campanyes publicitàries i aplicacions de la identitat visual.

Naming y desarrollo de la imagen corporativa de las clínicas dentales Proboca. Diseño de campañas publicitarias y aplicaciones de la identidad visual.

Naming and corporate identity development of dental health group Proboca. Advertising campaigns design and visual identity applications.