Proboca – Campanyes publicitaries

Disseny campanyes publicitàries sota la filosofia Proboca “Porta d’entrada a la salut”, concepte innovador dins el camp de la salut dental que uneix clíniques sota una mateixa filosofia de treball; apostar per una odontologia mèdica i natural de tractaments integrals amb els últims avenços tecnològics i processos mínimament invasius utilitzant materials biocompatibles

Diseño campañas publicitarias bajo la filosofía Proboca “Puerta de entrada a la salud”, concepto innovador dentro del campo de la salud dental que une clínicas bajo una misma filosofía de trabajo; apostar por una odontología médica y natural de tratamientos integrales con los últimos avances tecnológicos y procesos mínimamente invasivos utilizando materiales biocompatibles.