Material campanyes electorals ICV

Disseny materials promocionals per les campanyes electorals d’Iniciativa per Cataluna els Verds

Diseño materiales promocionales para las campañas electorales de Iniciativa per Catalunya els Verds

Electioneering promo materials design