Llibre “No diguis blat…”

Disseny i maquetació del llibre per la memòria del món rural català “No diguis Blat”

Diseño y maquetación del libro para la memoria del mundo rural catalán No diguis Blat

 Design and layout of the book to the memory of rural catalan No diguis Blat