Easyrack – Catàleg corporatiu

Disseny de la identitat visual i el catàleg corporatiu de la gamma d’armaris rack de 19″ com a suport mecànic universal per sistemes electrònics, informàtics i equips de telecomunicacions de l’empresa Excesive Network

Diseño de la identidad visual y el catálogo corporativo de la gamma de armarios rack de 19″ como soporte mecánico universal para sistemas electrónicos, informáticos i equipos de telecomunicaciones de la empresa Excesive Network