Espai Cultural dels Canals d’Urgell

Ampliació de l’Espai Cultural dels canals d’Urgell. El nou espai explica cóm es va construir el Canal d’Urgell i els usos de l’aigua en la industria, agricultura i consum de la població.

Ampliación del Espai Cultural dels Cnals d’Urgell. El nuevo espacio explica cómo se construyo el canal y los usos del agua en la indústria, la agricultura y el consumo de la población.

Espai Cultural dels Canals d’Urgell museum’s. The new space exhibits how the canal was builded and how water is used in industry, agriculture and human consumption.