Estand Garrigues Gràfic

Disseny i producció de l’estand de la impremta Garrigues Gràfic per la Fira de l’Oli de Borges. 

Diseño y producción del stand de la imprenta Garrigues Gràfic para la Fira de l’Oli de Borges.

Design and production of print Garrigues Gràfic stand for Fira de l’Oli Borges.