Logotip AMPA Escola Bressol Municipal Albares

Disseny logotip per l’Associació de Pares de l’Escola Bressol Municipal Albares

Diseño del logotipo para la asociación de padres y madres de la escuela infantil municipal Albares

Logotype design for the Association of Parent of Albares nursery