Llibre “Aloma”

Disseny i maquetació llibre Aloma per la Fundació Blanquerna

Diseño y maquetación libro Aloma para la Fundació Blanquerna